• Papa Te Whatitiri, Rapa Te Uira Kapakapa tu ana Te Rangi e iri iho nei Nukuhia a Nuku Nukuhia a Rangi Kia watea mai a Taihoronukurangi Kia tirohia atu te uru o Tangaroa E tu mai nei hikihiki Rangi Ki te tauihu rape nui o Taane Nā te pukapuka a Tākou Kāmira